loading

ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 65 925 4414

RENOVA อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้า

รถลากจูงไฟฟ้า ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ อุปกรณ์ขนย้าย อุปกรณ์ขนส่งลำเลียงสิ่งของ

Country of origin : ITALY
Solution : LOGISTIC SOLUTION

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นวงกลม โดยออกแบบมาให้สามารถดันสินค้าที่มีขนาดตั้งแต่ 50-60,000 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการใช้งานทุกภาคอุตสาหกรรม

ลักษณะอื่นๆ

        อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัสดุรูปแบบใหม่ที่ใช้งานง่าย จาก RENOVA เหมาะสำหรับงานภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นวงกลม โดยออกแบบมาให้สามารถดันสินค้าที่มีขนาดตั้งแต่ 50 - 60,000 กิโลกรัม ช่วยทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นไปอย่างงานดาย ด้วยการทำงานของตัวเครื่องที่มีขนาดกระทัดรัด สามารถเคลื่อนที่และควบคุมได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับงานภาคอุตสาหกรรมในการขนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

ประโยชน์ของอุปกรณ์ RENOVA
     1. มีขนาดเล็กกระทัดรัดและความคล่องตัวสูง
     2. เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้าและมีความปลอดภัยสูง
     3. ลดจำนวนคนในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีนํ้าหนักมากๆ

   

   

   

ป้ายกำกับสินค้า

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าในโกดังอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงานอุปกรณ์ช่วยย้ายสินค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องทุ่นแรงเครื่องดันม้วนสายไฟเครื่องดันม้วนกระดาษเครื่องดันรถpusherrollpusherindustrialequipmentเครื่องดันสินค้าในโรงงานเครื่องดันสินค้าแบบอัตโนมัติBattery Roll Pusher Moviroll roll pushers paperPaper Pusher

สินค้าที่เกี่ยวข้อง