loading

ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 65 925 4414

PIANOPLAN เครื่องเข็นของขึ้นบันได

รถลากจูงไฟฟ้า ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ อุปกรณ์ขนย้าย อุปกรณ์ขนส่งลำเลียงสิ่งของ

Country of origin : ITALY
Solution : LOGISTIC SOLUTION

เครื่องเข็นของขึ้นบันไดเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าทุกประเภท

ลักษณะอื่นๆ

     

PIANOPLAN 600J STANDARD
PIANOPLAN STANDARD เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าทุกประเภท

 ✔ คุณสมบัติหลัก : รับโหลดได้สูงสุด 600 กก. ชุดควบคุมออกแบบให้ใช้งานสะดวก ปลอดภัย และปรับให้เหมาะกับการขนส่งสินค้าขนาดต่างๆได้ง่าย ลิฟต์ไฮดรอลิกที่ติดตั้งลูกกลิ้ง รางอิสระสำหรับทำงานบนพื้นโค้งเอียง ขนส่งสินค้าบนทางลาดและบันไดได้สูงสุดที่ 45%

     

PIANOPLAN 600J HORIZONTAL

 ✔ PIANOPLAN HORIZONTAL ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการยึดเกี่ยวกับชิ้นงาน การบรรทุกและการขนส่งวัสดุบางประเภท หรือเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ เหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่ต้องอยู่ในแนวนอนขณะขนย้าย เช่น แกรนด์เปียโน เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารและสำหรับสินค้าอื่นๆทุกประเภทที่ต้องอยู่ในแนวราบตลอดเวลาถึงแม้มีการขึ้นลงทางลาด หรือบันได ตัวอย่างเช่น ในการขนส่งเครื่องถ่ายเอกสารที่ต้องขนส่งในแนวนอนราบเพื่อป้องกันหมึกหก PIANOPLAN HORIZONTAL ช่วยให้การโหลดและการขนส่งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือหากต้องการย้ายเปียโนจากระดับพื้น ขึ้นไปชั้นบนของอาคาร หรือขึ้นเวที PIANOPLAN HORIZONTAL ก็สมบูรณ์แบบสำหรับงานเหล่านี้

     

PIANOPLAN 600J VERTICAL

 ✔ PIANOPLAN VERTICAL ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการยึดเกี่ยวกับชิ้นงาน การบรรทุกและการขนส่งวัสดุบางประเภท หรือเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น การขนสิ่งของขนาดใหญ่ที่อยู่ในแนวตั้ง เช่น ตู้เย็น PIANOPLAN VERTICAL โดยสามารถยึดตู้เย็นเข้ากับตัวเครื่อง ก่อนจะพลิกสินค้าจากแนวตั้ง ลงมาวางนอนอยู่บนตัวเครื่อง และด้วยระบบกันโคลง จึงทำให้การงานทั้งหมดดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย

 ✔ คุณสมบัติหลัก : เช่นเดียวกับ PIANOPLAN STANDARD บวกกับแท่นตั้งฉาก เพื่อให้ยึดเกี่ยวกับสินค้าในแนวตั้ง ก่อนจะพลิกเพื่อขนย้ายในแนวนอน และตั้งกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

ป้ายกำกับสินค้า

อุปกรณ์ช่วยยกของหนักเครื่องช่วยยกของเครื่องช่วยยกแบบเคลื่อนที่เครื่องทุ่นแรงเครื่องยกของเครื่องยกของขึ้นบันไดเครื่องเข็นของเครื่องเข็นของขึ้นบันได

สินค้าที่เกี่ยวข้อง